Menu

Interaktivní akce k tvorbě Vlastivědy v Brodku


21/3/2014
3290e0e875

Ve čtvrtek 20. 3. se uskutečnily čtyři představení pro žáky a veřejnost na ZŠ v Brodku u Přerova. "Mistr Johannes Gutenberg" seznámil přítomné zábavnou formou se vznikem knihtisku. Děti si pak (interaktivně) mohly také samy vytisknout tiskový aršík. Celkem se akcí zúčastnilo na 130 žáků a veřejnosti.  Interaktivní akce byla součástí projektu Zábavná vlastivěda z našich vesnic.zpět