Menu

Zábavná vlastivěda z našich vesnic


7/1/2014

O dvě nové publikace bude bohatší MAS OPRV. Sdružení uspělo se zajímavým projektem spolupráce Programu rozvoje venkova na léta 2007-2013, iniciativy LEADER. Na svět příjde vlastivěda a prvouka.

Ve spolupráci s obcemi a školami vzniknou v rámci podpořeného projektu „Zábavná vlastivěda z našich vesnic“ čítanky prvouky pro I. a vlastivědy pro II. stupeň základních škol, jež shrnou základní údaje z historie až po současnost. Kapitoly budou mít stejnou koncepci, grafiku, budou napsané čtivou a srozumitelnou formou. Autoři se zaměří na „nadčasové“ a skutečně důležité informace. Zvláštností učebnice budou ilustrace a fotografie zajímavých míst v obcích, které namalují a nafotí v soutěži pro školy děti. Projekt podpoří společný web, kde budou pro školy ke stažení pracovní listy a vytvořen prostor ke vkládání vlastních fotografií, obrázků, videí či audio rozhovorů (např. s rodákem). Interaktivní akce zábavnou formou dílen představí např. knihtisk či vazbu knih. To vše se zdokumentuje na webu a tím dojde k časové udržitelnosti projektu.

„Ve školách chybí lokální prvouka i vlastivěda, učitelé  musí při výkladu vycházet z internetu, informací dostupných na webech obcí, což je nedostačující,“ vysvětlil manažer MAS OPRV Pavel Horák s tím, že centrální učebnice nemohou reagovat na individuální záležitosti jednotlivých regionů. „Navíc kantoři i na venkově do škol většinou dojíždějí. Málokde je „domácí učitel“, který se v obci narodil, žije v ní a učí. Učitelé tak mají velký problém zajistit podklady, když mají dětem něco o obcích vyprávět. Je proto třeba shrnout základní, ale také další zajímavé informace, které si děti zapamatují a osvojí,“ dodal Horák.

S nápadem vytvořit prvouky a vlastivědy místního významu přišla jako první v naší zemi MAS Boskovicko. Konkrétně bývalý kantor a současný starosta městečka Olešnice Zdeněk Peša. I když rozsah jeho práce je daleko širší a za daleko větší náklady, přislíbil již na počátku ochotně pomoc i dobrou radu při tvorbě učebnic. „Naše první vlaštovky rozhodně naleznou uplatnění nejen ve školách. Zájem mají i běžní obyvatelé regionu. Jde přeci o upevnění vztahu k místu, kde žijeme. A ten může nastat jedině znalostí historie a místních poměrů,“ uzavřel Pavel Horák.zpět