Menu

Příběhy našich kronik


6/1/2014

O novou publikaci bude bohatší MAS OPRV. Sdružení uspělo se zajímavým projektem spolupráce Programu rozvoje venkova na léta 2007-2013, iniciativy LEADER. Na svět příjde knížka, jež přiblíží nejzajímavější příběhy z obecních kronik.

Sesbírat nejzajímavější příběhy obecních kronik z regionu do pěkné a čtivé publikace je hlavním cílem projektu spolupráce, do nějž se v červnu naše MAS zapojila. Projekt s názvem „Příběhy našich kronik“ hodlá realizovat ve spolupráci s Místními akčními skupinami Partnerství Moštěnka, Poodří, Moravská cesta a Hříběcí Hory. Po odborné stránce proběhne konzultace s pracovníky z Univerzity Palackého Olomouc.

„Nemá se jednat o zmapování dějinných událostí jednotlivých obcí, na to by jedna publikace rozhodně nestačila. Knížka má být souborem nejzajímavějších příběhů, které se váží přímo k místům, jež lze i dnes navštívit,“ vysvětluje Tomáš Šulák, předseda MAS - Partnerství Moštěnka, zástupce koordinační MAS. Podle něj obce pomalu začínají postrádat své „příběhy“, které se vztahují k památkám, jakými jsou například kříže, kapličky, staré cesty či stromy. „Také učitelé ve školách mají velký problém zajistit podklady, když mají dětem něco o obcích a jejich „příbězích vázaných k místům“ vyprávět. Díky sepsaným příběhům z kronik navštíví děti, učitelé i ostatní zájemci tato místa, lépe poznají region, upevní si k němu vztah a poznají také nová zajímavá místa třeba sousedních obcí nebo regionů MAS, například formou výletů,“ vysvětluje dále Šulák.

Příběhy by podle projektu měly vybírat přímo obce. Bude se tedy jednat o iniciativu zdola, kdy se zapojí do autorského kolektivu veřejnost, především místopisci, kronikáři, zájemci o lokální historii, starostové či učitelé. Každý příběh bude navíc obohacen fotografiemi nafocenými profesionálním fotografem a mapou místa. Fotografie doloží i rukou psaný text z kroniky.

„Zmapování nejzajímavějších příběhů z obecních kronik doplní interaktivní akce s dílnami a zajímavým výkladem o prvních kronikách, o důvodech jejich vzniku, o autorech, psaní inkoustem, lidé si budou moci vyzkoušet vlastnoručně, jak funguje knihtisk i výrobu ručního papíru,“ doplnil Šulák s tím, že přednášky se vždy přizpůsobí počtu, věku i složení publika.zpět