Menu

Společná závěrečná konference projektu "Příběhy našich kronik"


29/4/2015
P1020726 (1280x960)

Ve středu 22. dubna 2015 od 9:00 hodin proběhla na zámku v Dřevohosticích společná závěrečná konference k projektu spolupráce „Příběhy našich kronik“ podpořeného z Programu rozvoje venkova osy IV. Leader. Na projektu spolupracovaly MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Regionu Poodří, MAS Moravská cesta, MAS Hanácké Království a Místní akční skupina Hříběcí hory.

Konferenci si zúčastnili zástupci zapojených MAS, starostové obcí, obecní kronikáři, pamětníci a historici, základní škola Dřevohostice a široká veřejnost.

Konferenci zahájila paní Marie Šuláková, která je autorkou publikací příběhů z MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Moravská cesta a MAS Regionu Poodří. Ve své prezentaci seznámila posluchače s tím, jak projekt vznikl, co tomu předcházelo a jak probíhala jeho realizace. Po představení projektu proběhl symbolický křest vydaných publikací i jejich společného setu.

Odborná část konference byla zajištěna účastí Mgr. Jany Oppleltové, Ph.D. a Mgr. Věry Slavíkové z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své přednášce seznámily přítomné s tím, co jsou to kroniky, jak se měnila jejich podoba v čase, jaké známe druhy kronik a jakými způsoby se kroniky vedly. Poté proběhl praktický workshop novogotické kurzívy, kde se návštěvníci konference naučili základy čtení a psaní novogotického písma Kurent. Získané dovednosti si pak mohli sami vyzkoušet na praktických příkladech četby v dobových kronikách. Na závěr svého vystoupení hovořili vystupující o osobních, rodinných a rodových kronikách a způsobech, jak v nich bádat.

Na odlehčenou bylo puštěno krátké video, které připomnělo interaktivní akce, které probíhaly ve vybraných obcích. Na závěr konference přečetla autorka publikací Marie Šuláková příběhy z kronik, které ji nejvíce zaujaly a povyprávěla své zážitky spojené s jejich získáním.

Po celou dobu konference bylo možné vyzkoušet si alespoň něco málo z toho, co bylo možné na interaktivních akcích. Návštěvnici si mohli vyzkoušet ražbu mincí, rytí do voskových destiček a tisk.

Publikace Příběhů našich kronik si budou občané moci půjčit ve svých obecních knihovnách jako publikaci ze svojí MAS i ve společném setu.

 

   zpět