Menu

Projekt RAZEM-SPOLU


30/5/2013
7408e2f8dc

Projekt přeshraniční spolupráce realizovaný s podporou INTERREG IIIA v letech 2008-10. V letech 2010-2015 má projekt stále své výstupy.

Hlavním cílem projektu RAZEM-SPOLU je podpora a rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, spolupráce místních iniciativ, společenských, kulturních a volnočasových aktivit. Projekt je zaměřen na pořádání a realizaci různých kulturních a tradičních aktivit, které mají jedno společné nosné téma: poznávání tradic obou národů, vzájemné setkávání a prožívání obyvatel. Forma aktivit je pořádání festivalů a soutěží ( pěvecké, hudební), jarmarků tradičních řemesel, výroba prezentačního filmu, publikace Průvodce tradicemi a zvyky, informační WWW.

Do společného přeshraničního projektu jsou zapojeni tito partneři: Občané pro rozvoj venkova, o.s. Velký Týnec; Region HANÁ, o.s. Těšetice; Dechová kapela Věrovanka, o.s.; Gmina Szczytna (Město Szczytna).zpět