Menu

Dodatek Strategie CLLD MAS Hanácké Království schválen


14/2/2021

Dne 8. 2. 2021 řídící orgán v Praze schválil naší MAS rozšíření Strategie CLLD v části Akční plán o nové opatření v Programovém rámci Program rozvoje venkova (PRV). Nové schválené/podpořené Opatření se nazývá Živá vesnice a je navázáno na PRV na článek 20 (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech). Celý text Dodatku včetně nové části Akčního plánu ZDE.zpět