Menu

MAS Hanácké Království partnerem mezinárodního projektu


22/2/2016
P1260037 (1280x960)

Projekt LAGs4EU je mezinárodním projektem, podporovaným z programu Evropa pro občany. Cílem celého projektu je prostřednictvím vzájemných setkávání přispět k vzájemnému poznání, ke sdílení zkušeností v oblasti cestovního ruchu, rozvoje venkova, v oblasti spolupráce neziskových organizací, komunální sféry a podnikatelů. Do projektu jsou zapojeny MAS z celkem 10 zemí (Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Litva, Polsko, Itálie, Bosna a Hercegovina, Rumunsko a Slovinsko, vedoucím partnerem je MAS (neboli LAG – Local Action Group) Střední Istrie z Chorvatska.

První dvě setkání proběhla v loňském roce, a to na Slovensku v Kližské Nemé (MAS Dolný Žitný ostrov) a v Chorvatsku, v sídle vedoucího partnera v Pazinu. Účastníci měli možnost seznámit se s dobrou praxí a s projektovými zkušenostmi v pořádajících MAS, vedle toho obě tato setkání byla příležitostí pro navázání osobních kontaktů a pro rozšiřování oblastí spolupráce. Projekt je totiž koncipován tak, aby se jednotlivých setkání neúčastnili vždy titíž účastníci, ale aby možnost seznámit se s partnery ze zahraničí byla dána co nejširšímu okruhu členů jednotlivých MAS.

Po prvních dvou setkáních proběhnou další akce v letošním roce, kdy je do harmonogramu setkání zařazena i akce pořádaná MAS Hanácké království, a to ve dnech 20. – 22. 5. 2016.

Fotografie z akcí najdete ZDE.zpět