Menu

S projektem LAGs4EU do Haliče


25/7/2016
image001

Z mořského pobřeží Východního Benátska do zvlněné krajiny Haliče, konkrétně do polského Podkarpatského vojvodství, hraničícího s východním Slovenskem a Ukrajinou, se svým šestým setkáním přemístil projekt LAGs4EU – Místní akční skupiny pro Evropskou Unii, jehož součástí je i MAS Hanácké Království.

Přestože hlavní město vojvodství Řešov má zhruba dvojnásobek počtu obyvatel Olomouce, jedná se o region převážně venkovský a zemědělský. Tomu byl přizpůsoben i program, který polští partneři připravili. Vedle prezentace projektů o využití různých finančních nástrojů, a to nejen evropských fondů, ale především i švýcarské pomoci, byly praktické ukázky směřovány především na projekty rozvoje venkova a zemědělství. První praktickou ukázkou byla návštěva ekologické farmy v Chmielniku, která se zaměřuje na chov skotu, a sice plemene pocházejícího ze Skotska, gallowayských krav, vyznačujících se hustou srstí a odolností vůči počasí, žijících proto převážně na pastvinách. Dalšími zvířaty, která jsme měli možnost vidět, byli jezdečtí koně v edukačním a rekreačním středisku Boska dolina. Třetí živočišnou skupinou byla prasata, s nimiž jsme se setkali pouze v podobě masných výrobků z produkce rodinného podniku Smak Gorno. Celý program byl průběžně doplňován ukázkami a ochutnávkami výrobků regionální gastronomie.

Podkarpatský region je ovšem nejen krajem zemědělským, ale i krajem kulturních památek. Vedle samotného města Řešova s historickým centrem k nim patří zámek Lancut s nádherným barokním parkem, patřícím k nejvýznamnějším zámeckým parkům Polska, a poutní místo Panny Marie v Chmielniku.

Vedle účastníků z MAS Hanácké Království byli součástí delegace i zaměstnanci oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu a dvě zástupkyně MAS Moravská cesta, která koordinuje regionální značku Haná regionální produkt. Kromě toho, že se partnerům projektu prezentoval originální a ojedinělý koncept regionálních značek v České republice, byly všechny programové dny pro účastníky příležitostí k novým setkáním a inspirací pro další práci.

V letošním roce se uskuteční ještě jedno setkání, a to ve dnech 19. - 21. srpna ve slovinském Kamniku, poslední dvě projektové aktivity budou na jaře příštího roku hostit Litva a Rumunsko. zpět