Menu

Již páté setkání projektu LAGs4EU


20/6/2016

Malé jubileum oslavil ve dnech 15. – 17. června projekt LAGs4EU, kterého se účastí MAS Hanácké království spolu s dalšími MAS převážně z jižní Evropy. V italském MAS VEGAL (Východní Benátsko) proběhlo i za účasti našich zástupců páté projektové setkání a zároveň se projekt přehoupl přes svoji plánovanou polovinu.

Východní Benátsko je regionem, který v sobě zahrnuje celkem pět významných přímořských letovisek, k nimž patří i u nás známá Caorle a Bibione. Společně pak tvoří region s jednou z největších turistických návštěvností – ročně se zde rekreuje neuvěřitelných 24 milionů návštěvníků. Největším turistickým lákadlem, mimo moře a pláže, jsou samozřejmě Benátky, a zbytek regionu tak leží turisticky troch v jejich stínu, ačkoliv i vedle této neporazitelné konkurence má co nabídnout. Například městečko Quarto d´Altino patřilo k nejvýznamnějším sídlům, které díky přístavu a s ním souvisejícímu obchodnímu ruchu mělo kontakty s celou tehdejší Evropou – předalpskou i zaalpskou, a právě z něj jeho obyvatelé uprchli před barbarskými nájezdníky do nedaleké laguny, na které vystavěli právě Benátky.

Ostatně benátská laguna není jediným územím, kde lidé a voda sváděli a dodnes svádějí boje o pevnou půdu. Laguna poblíž Caorle je jedním z území, které bylo postupně vydobyto na moři, důmyslnými systémy odvodňovacích a zavlažovacích kanálů, čerpadel a další sofistikované infrastruktury. Například budova čerpací stanice Idrovora z roku 1920 v městečku Eraclea nás zaujala nejen svými technickými parametry a funkčností, ale i pozoruhodnou architekturou. Většina takto získané půdy je využívána k zemědělství, především ekologickému s minimálním užíváním hnojiv a pesticidů, ale i k budování přírodních rezervací, např. na umělém ostrově Vallevecchia, který se od svého vzniku v šedesátých letech minulého století stal důležitým zimovištěm divokých hus. Zůstávají zachovány i další tradiční způsoby obživy jako rybářství. Přírodní rákosové domečky, tzv. casoni, jsou dnes už spíše lákadlem pro turisty než opravdovým zázemím rybářů, nicméně snaha o udržení tradic a jeho využití pro dnešek – např. transformace rybolovu pro obživu do turistického odvětví je jednou z priorit MAS v přímořských regionech. Zástupci MAS Hanácké Království měli během nabitých dvou dní možnost seznámit se s řadou projektů na výše uvedená témata, a to jak v teoretické části, tak především jejich prohlídkou na místě.

Další projektová setkání v letošním roce proběhnou v polském Rzesowě ve dech 23. – 24. 7. a ve slovinském Kamniku 19. – 21. srpna. zpět