Menu

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro léta 2014 – 2020 konečně schválena.


5/6/2017

Jako první budou moci o dotace požádat zemědělci a podnikatelé a to již koncem června 2017. Aktuálně naleznete ve složce PRV.

Pak bude během léta následovat výzva na Prorodinná opatření s cílem podpořit příměstské tábory a školní kluby. Aktuálně naleznete ve složce OPZ.

V neposlední řadě si ještě letos obce budou žádat o dotace, díky kterým budou zlepšovat prostředí v obci především v oblasti výstavby chodníků se zaměřením na bezpečnost, nebo zvkalitněním učeben v ZŠ nebo v oblasti sociálních služeb. Aktuálně naleznete ve složce IROP.

Pokud se zajímáte o možnosti získání dotací, rozhodně neváhejte a kontaktujte kancelář Místní akční skupině se sídlem v Grygově na obecním úřadě. Doporučejeme si termín konzultace nejdříve domluvit – viz kontakty.zpět