Menu

Vyhlášena Výzva OPZ Prorodinná opatření na území naší MAS


11/7/2017

V minulých dnech schválil řídící orgán pro Operační program Zaměstnanost všechny potřebné dokumenty k vyhlášení výzvy na předkládání projektů k finanční podpoře v oblasti Prorodinných opatření na území MAS Hanácké Království. Výzva je vyhlášena dnem 11. 7. 2017 a žádosti se mohou podávat do 15. 9. 2017 do 12 hodin. Mezi podporované aktivity patří zejména organizace příměstských táborů, rozvoj školních družin a klubů. Bližší informace podají pracovníci kanceláře MAS a celý text Výzvy včetně příloh naleznete ve složce PRORODINNÁ OPATŘENÍ.zpět