Menu

Pozvánka vzdělávací seminář - Asertivita a počítačová gramotnost


12/4/2022

Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní seminář – Zvládání náročných komunikačních situací, řešení konfliktů a asertivní jednání v praxi, který je financován z prostředků ESF, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Každý účastník obdrží výukové materiály a certifikát o absolvování semináře. Kapacita semináře je omezena počtem účastníků a je nutné si místo na semináři zarezervovat.

Obsah semináře bude zaměřen na techniky deeskalace konfliktů, styly jednání při řešení konfliktu, nácvik komunikačních technik, rozvoj sebedůvěry, sdělování pocitů a potřeb a praktický nácvik asertivních technik komunikace. Druhý den semináře bude věnován sebeprezentaci a počítačové gramotnosti ve virtuálním prostředí.

Seminář se uskuteční 21.-22. 4. 2022 v Grygově a je určen především uchazečům o zaměstnání a osobám vracejícím se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

Více informací na plakátku.zpět